O programu

O programu

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu, mládeže a neformálního vzdělávání. Je nástupcem Programu celoživotního učení, programu Mládež v akci a dalších.

Průzkum zájmu mladých lidí o zapojení do programu Erasmus+

Období realizace: listopad 2017
Respondenti: mladí lidé ve věku 15-30 let

Prostřednictvím online dotazování byla zkoumána úroveň informovanosti mladých lidí o programu Erasmus+ a jejich zájem o účast. Byly zjišťovány preferované volnočasové aktivity, aktivní zájem o aktuální záležitosti, účast na programech mobility a na dobrovolnických akcích, možnosti uplatnění mladých lidí na trhu práce a jejich otevřenost vůči cizincům.

 

Kontaktní osoba

Mgr. Ivan Brhlík

Ke stažení

Zájem mladých lidí o program Erasmus+.pdf PDF 31.07.2019 1602894 B