O programu

O programu

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu, mládeže a neformálního vzdělávání. Je nástupcem Programu celoživotního učení, programu Mládež v akci a dalších.

Setkání hodnotitelů projektů KA2

Neformální setkání hodnotitelů projektů KA2 všech sektorů programu Erasmus+

Pravidelné evaluační setkání, které se letos bude konat v trochu obměněném formátu. Pro letošní rok jsme připravili společné setkání hodnotitelů projektů KA2 ze všech sektorů.

Cílem setkání je výměna zkušeností z hodnocení projektů v různých sektorech a hodnocení krossektorálních strategických partnerství.

 

Tento seminář není veřejný,  je určen pouze pro pozvané účastníky. 

Místo konání:

Rezidence Dlouhá, Dlouhá 17, Praha 1

Začátek akce: 12. 12. 2018 11:00

Konec akce: 12. 12. 2018 16:00

Zpět na detail aktivity