O programu

O programu

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu, mládeže a neformálního vzdělávání. Je nástupcem Programu celoživotního učení, programu Mládež v akci a dalších.

Solidarita & Společnost

Období realizace: prosinec 2018–leden 2019
Respondenti: lidé ve věku 15-79 let

 

V rámci šetření Solidarita & společnost bylo zjišťováno povědomí široké veřejnosti o programu Evropský sbor solidarity a vnímání tohoto názvu českou společností. Cílem kvantitativního výzkumu bylo podchytit postoje veřejnosti k mezinárodním projektům na pomoc řešení sociálních a společenských problémů. Byly zkoumány názory na zapojení se do těchto projektů včetně hodnocení potřebnosti projektů v jednotlivých oblastech.

 

Kontaktní osoba

Mgr. Ivan Brhlík