O programu

O programu

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu, mládeže a neformálního vzdělávání. Je nástupcem Programu celoživotního učení, programu Mládež v akci a dalších.

Spolupráce národních agentur

Tematická síť „Work Based Learning and apprenticeship" (NetWBL)

WBLlogo.jpg

 

NetWBL je sítí 29 evropských národních agentur spravujících bývalý Program celoživotního učení a současný program Erasmus+, jejíž činnost je financována z prostředků Evropské komise, Generálního ředitelství pro vzdělávání a kulturu (DG EAC). Síť koordinuje německá národní agentura (Bundesinstituts für Berufsbildung koordiniert - BIBB).

 

Více informaci o WBL naleznete zde: http://www.naerasmusplus.cz/cz/o-programu/netwbl/

 

 

Výzkumná síť „Research-based Analysis and Monitoring of Erasmus+: Youth in Action“ (RAY Network)

RAY.pngRAY Network sdružuje 30 národních agentur spravujících bývalý program Mládež v akci a současný program Erasmus+ z 28 evropských zemí se zájmem o výzkum zaměřený na dopady účasti na mezinárodních vzdělávacích aktivitách mládeže na participanty a projektové vedoucí. Projekt je koordinován Univerzitou v Innsbrucku a Česká republika je jejím členem od samého počátku, od roku 2008.

 

Více informací o RAY naleznete zde: http://www.naerasmusplus.cz/cz/o-programu/netray/