O programu

O programu

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu, mládeže a neformálního vzdělávání. Je nástupcem Programu celoživotního učení, programu Mládež v akci a dalších.

Studie o informovanosti o programu Erasmus+ (1. kolo)

Období realizace: 2014


Respondenti: Osoby oslovené při příležitosti oficiálního zahájení nového evropského programu Erasmus+


Studie byla realizována jako dotazníkové šetření při příležitosti oficiálního zahájení nového evropského programu Erasmus+. Cílem šetření bylo jednak zvýšit povědomí o novém programu a dále získat panel respondentů, kteří by spolupracovali s DZS i opakovaně v rámci jeho snah o mapování rozsahu a kvality informovanosti a zkušeností dosavadních i potencionálních účastníků programu a dále zjišťování jejich budoucích aspirací týkajících se účasti na zahraničních pobytech.

Kontaktní osoby

Ing. Lenka Henebergová

Lucie Neubertová

 

Ke stažení

Studie o informovanosti o programu Erasmus+ (1. kolo).pdf PDF 21.01.2016 761401 B