O programu

O programu

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu, mládeže a neformálního vzdělávání. Je nástupcem Programu celoživotního učení, programu Mládež v akci a dalších.

Studie o informovanosti o programu Erasmus+ (2. kolo)

Období realizace: 2015

Respondenti: Osoby oslovené při příležitosti oficiálního zahájení nového evropského programu Erasmus+


Vzhledem ke snaze DZS zapojit do aktivit programu Erasmus+ co nejširší okruh účastníků, DZS v tomto panelovém výzkumu opakovaně mapuje rozsah a kvalitu informovanosti a zkušeností dosavadních i potencionálních účastníků programu a jejich budoucí aspirace týkající se účasti na zahraničních pobytech. Druhé kolo výzkumu bylo realizováno na stejném vzorku respondentů jako první, již ukončené, oproti tomu se však nově zaměřilo na mapování úrovně dovedností uplatnitelných na trhu práce.

Kontaktní osoby

Ing. Lenka Henebergová

Lucie Neubertová

 

Ke stažení

Studie_2016 .pdf PDF 05.09.2016 697938 B