O programu

O programu

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu, mládeže a neformálního vzdělávání. Je nástupcem Programu celoživotního učení, programu Mládež v akci a dalších.

Studie sledující rozvoj kompetencí a kapacit pracovníků s mládeží

Období realizace: 2016–2020

Respondenti: Pracovníci s mládeží, kteří se účastní tréninkových aktivit v rámci projektů finančně podpořených pod programem Erasmus+ mládež


Výzkum se zaměřuje na proces a výsledky tréninkových aktivit pro pracovníky s mládeží. Hlavním cílem je zjistit, jakým způsobem tréninkové aktivity realizované v rámci programu Erasmus+ mládež přispívají k rozvoji kompetencí pracovníků s mládeží, jak se tyto zkušenosti přenášejí do praxe a jakým způsobem jsou tímto procesem ovlivněny organizace pracující s mládeží. Studie je implementována v letech 2016 až 2020 a to za pomoci rozhovorů s účastníky těchto tréninkových aktivit.

 

Výzkum je realizován v rámci mezinárodní sítě RAY network věnující se dopadovým studiím projektů Erasmus+ mládež.

 

Kontaktní osoby

Mgr. Petra E. Votočková

Mgr. Ondřej Bárta

Průběžný výstup: https://www.researchyouth.eu/results-erasmus-youth-in-action (část RAY-CAP)