O programu

O programu

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu, mládeže a neformálního vzdělávání. Je nástupcem Programu celoživotního učení, programu Mládež v akci a dalších.

Studie

DZS poskytuje v rámci vzdělávacího programu Evropské komise (v současné době program Erasmus+) podporu formálnímu a neformálnímu vzdělávání a dobrovolnictví formou financování projektů mobilit, projektů spolupráce i podpory reforem systémů. Zároveň usiluje o objektivní vyhodnocování jednotlivých nástrojů podpory a jejich dopadů tak, aby mohl poskytnout kvalitnější a dobře cílené služby všem zúčastněným. Proto DZS realizuje monitorovací a výzkumné aktivity, jejichž cílem je získání reálných informací o realizaci programu, o vhodnosti zacílení programových aktivit i kvality služeb poskytovaných DZS. Ve svých studiích se DZS zaměřuje na žadatele i příjemce grantů a snaží se získat zpětnou vazbu i od potenciálních účastníků, kteří se dosud do žádné z aktivit programu nezapojili. Kromě těchto zdrojů DZS také pracuje s informacemi od hodnotitelů projektů a administrátorů programu.

 

Kromě vlastních výzkumů je DZS zapojen do mezinárodní sítě RAY (Research-based Analysis and Monitoring of Erasmus+ Youth), která realizuje mezinárodní šetření, zaměřená na oblast neformálního vzdělávání mládeže prostřednictvím programu Erasmus+ mládež a již ukončeného programu Mládež v akci.

 

Výstupy výzkumných aktivit v oblasti formálního vzdělávání i v oblasti neformálního vzdělávání a dobrovolnictví jsou prezentovány ve formě níže uvedených studií.

 

PROBÍHAJÍCÍ STUDIE

UKONČENÉ STUDIE

v rámci skončeného Programu celoživotního učení:

v rámci programů Mládež v akci a Erasmus+ mládež:

           (k dispozici v tištěné verzi; lze vyžádat na emailu mladezvakci@dzs.cz)

           (k dispozici v tištěné verzi; lze vyžádat na emailu mladezvakci@dzs.cz)