O programu

O programu

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu, mládeže a neformálního vzdělávání. Je nástupcem Programu celoživotního učení, programu Mládež v akci a dalších.

Výzkum participace mladých lidí účastnících se projektů Erasmus+ mládež

Období realizace: 2014–2020


Respondenti: Projektoví vedoucí a účastníci projektů finančně podpořených v rámci programu Erasmus+ mládež


Šetření se zakládá na výzkumném designu použitém v předchozím programovém období (Mládež v akci, 2007-2013) a umožňuje tak monitoring současného programu při současném zachování možnosti budoucího srovnání projektů realizovaných v obou po sobě jdoucích programových obdobích (Mládež v akci [2007-2013] a Erasmus+ [2014-2020]). Hlavní důraz je položen na rozvoj osobních a profesních kompetencí mladých lidí v pozicích účastníků a projektových vedoucích projektů finančně podpořených programem Erasmus+. Tato šetření jsou implementována mezi lety 2014 a 2020 za pomoci dotazníkového šetření.

Výzkum je realizován v rámci mezinárodní sítě RAY network věnující se dopadovým studiím projektů Erasmus+ mládež.


Kontaktní osoby

Mgr. Petra E. Votočková

Mgr. Ondřej Bárta

 

Průběžný výstup: https://www.researchyouth.eu/results-erasmus-youth-in-action (část RAY-LTE)