Výzva k podávání návrhů 2017

Publikováno: 8. 11. 2016

Evropská komise publikovala Výzvu k předkládání návrhů 2017 v programu Erasmus+.

Jednotlivé termíny a celé znění Výzvy jsou k dispozici zde.