O programu

O programu

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu, mládeže a neformálního vzdělávání. Je nástupcem Programu celoživotního učení, programu Mládež v akci a dalších.

Zpětná vazba od účastníků zahraničních pobytů a mapování přínosů

Období realizace: od 2015 průběžně


Respondenti: Účastníci zahraničních pobytů trvajících minimálně 2 měsíce (z oblastí vysokoškolského vzdělávání, odborného vzdělávání a mládeže)


Studie byla realizována s využitím dvou typů on-line dotazníku, který byl účastníkům zaslán před zahájením pobytu a dále pak po jeho ukončení. Sběr dat probíhal průběžně. Cílem studie bylo zejména získání základních informací a očekávání účastníků zahraničního pobytu ještě před vlastním pobytem a dále pak zpětné vazby a přínosů pro účastníky po skončení pobytu. Zvolený design výzkumu DZS taktéž umožnil sledovat posun účastníků z hlediska jejich jazykových a tzv. měkkých dovedností.

Kontaktní osoby

Ing. Lenka Henebergová

Lucie Neubertová

Ke stažení

Studie_2017_povyjezd_3.10.2017.pdf PDF 25.10.2017 794603 B
Studie_2017_1.pdf PDF 25.10.2017 867657 B