O programu

O programu

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu, mládeže a neformálního vzdělávání. Je nástupcem Programu celoživotního učení, programu Mládež v akci a dalších.

Zpětná vazba od žadatelů o grant

Období realizace: 2015


Respondenti: Úspěšní žadatelé o grant a žadatelé, jejichž projektové žádosti nebyly grantově podpořeny


V rámci snahy o zlepšení podpory žadatelů se DZS v rámci této studie zajímalo o zpětnou vazbu k jednotlivým oblastem grantové žádosti a celého procesu jejího zpracování. Jedním z cílů bylo také získat hodnocení dostupnosti a kvality informací, které DZS žadatelům poskytuje. Zpětná vazba byla od žadatelů získána prostřednictvím on-line dotazníku, pilotní fáze výzkumu proběhla s využitím individuálních a skupinových diskuzí. V současné době probíhá vyhodnocování dat.

Kontaktní osoby

Ing. Lenka Henebergová

Lucie Neubertová

 

Ke stažení

Studie_zadatele_2015.pdf PDF 06.09.2016 574497 B