Projekty mobility osob

Projekty mobility osob

Klíčová akce 1 (KA1) - Vzdělávací mobilita jednotlivců podporuje mobility v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže, rozsáhlé akce Evropské dobrovolné služby a sdílené magisterské studium. Účastníky mobilit mohou být studenti, stážisté, učni, mladí lidé, dobrovolníci, pracovníci s mládeží či odborní pracovníci působící v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže.

Projekty mobility osob

Projekty mobility v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže jsou decentralizovanou aktivitou a žádat o ně lze u české národní agentury.

Rozsáhlé akce Evropské dobrovolné služby a sdílené magisterské studium jsou centralizované aktivity. Žádat o ně lze u Výkonné agentury v Bruselu. Více informací o nich lze nalézt v sekci Centralizované aktivity v rámci kapitoly Reformy a centralizované aktivity. 

Cílem všech typů mobility (v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže) je podporovat studující a umožnit jim osvojení svých schopností, znalostí či dovedností a zvýšit tak jejich osobní rozvoj a zaměstnatelnost.

Mobility podporují profesionální rozvoj osob, které pracují v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže, přispívají k inovaci a zvalitnění výuky či práce s mládeží.

Účastníci mobilit si zdokonalí znalosti cizích jazyků, zvýší si povědomí o jiných kulturách a zemích, zapojí se do sítě mezinárodních kontaktů a získají smysl pro evropské občanství a evropskou identitu.

Organizacím, které působí v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže pomohou mobility rozšířit kapacity, zvýšit přitažlivost a posílit mezinárodní rozměr.

Obecně pak mobility rozšíří přechod mezi formálním a neformálním vzděláváním, odbornou přípravou a trhem práce či podnikáním.

Mobility pomohou zlepšit uznávání dovedeností získatných během zahraničních pobytů.

 

Projekty mobility jsou rozděleny na tyto oblasti:

 • v oblasti vzdělávání a odborné přípravy:
  • projekty mobility pro vysokoškolské studenty a pracovníky;
  • projekty mobility pro studenty a pracovníky odborného vzdělávání a odborné přípravy;
  • projekty mobility pro pedagogické pracovníky školního vzdělávání;
  • projekty mobility pro pedagogy a lektory dalšího vzdělávání;
  • v oblasti mládeže:
 • projekty mobility pro mladé lidi a pracovníky s mládeží.

Bližší informace naleznete v jednotlivých oblastech (Školní vzdělávání (MŠ, ZŠ, SŠ), Odborné vzdělávání, Vysokoškolské vzdělávání, Vzdělávání dospělých a Mládež) a v Příručce k programu Erasmus+.

Mobility lze realizovat v těchto oblastech

 • Školní vzdělávání (MŠ, ZŠ, SŠ)

  Školní vzdělávání (MŠ, ZŠ, SŠ)

  V rámci Klíčové akce 1 (KA1) pro školní sektor mohou mateřské, základní a střední školy vysílat své pracovníky do zahraničí s cílem jejich dalšího profesního rozvoje.

 • Odborné vzdělávání

  Odborné vzdělávání

  Aktivita je určena žákům středních odborných škol, učilišť, vyšších odborných škol, absolventům těchto typů škol a osobám zaměstnaným v organizacích aktivních v oblasti odborného vzdělávání a přípravě či osobám zodpovědným za odborné vzdělávání a přípravu. Jedná se o zahraniční praktické stáže v podnicích, odborných školách nebo organizacích zabývajících se odborným vzděláváním a přípravou.

 • Mládež

  Mládež

  Aktivita pokračuje v podpoře neformálního vzdělávání prostřednictvím projektů mezinárodních výměn mládeže a profesionálního rozvoje pracovníků s mládeží formou seminářů, školení, studijních návštěv, vytváření partnerství či praktických stáží. Navazuje na předešlý program Mládež v akci (2007–2013).

 • Vysokoškolské vzdělávání

  Vysokoškolské vzdělávání

  Aktivita podporuje mezinárodní mobility vysokoškolských studentů a zaměstnanců. Cílem je podpořit profesionální rozvoj osob pracujících v oblasti vzdělávání a podpořit studenty v úsilí osvojit si schopnosti, které přispějí k jejich osobnímu rozvoji a zvýší jejich zaměstnatelnost.

 • Vzdělávání dospělých

  Vzdělávání dospělých

  Projekty mobility v oblasti vzdělávání dospělých podporují mezinárodní mobility pracovníků organizací, které působí v této vzdělávací oblasti. Cílem je podpořit profesní rozvoj osob pracujících v oblasti vzdělávání absolvováním výukového pobytu, účastí na vzdělávacím kurzu, stínováním nebo stáží v zahraniční partnerské organizaci.