Projekty spolupráce / Mládež

Mládež

Aktivita podporuje činnosti projektů nadnárodních iniciativ a vytváření strategických partnerství podporou rozvoje, přenosu a/nebo implementace inovativní praxe na organizační, místní, regionální, národní a evropské úrovni, a to prostřednictvím metod neformálního vzdělávání. Navazuje na předešlý program Mládež v akci (2007–2013).

Často kladené dotazy

Může podat žádost o grant mladý člověk, fyzická osoba?

Ano, v oblasti mládeže může podat žádost i tzv. neformální skupina nejméně 4 mladých lidí. Jménem skupiny podá žádost jeden plnoletý člen skupiny.

 

Může být projekt nadnárodní iniciativy pouze na národní úrovni?

Ne. Projekt nadnárodních iniciativ spadá pod strategická partnerství. Minimální počet partnerů v oblasti mládeže jsou dva partneři z různých programových zemí. U jiného typu partnerů musí být minimálně 3 partneři z různých programových zemí.

 

Mohou se do projektů KA2 v oblasti mládeže zapojit také školy?

Ano, záleží však na tom, jaká je cílová skupina a kam směřuje dopad projektu, respektive pro koho jsou určeny výstupy. Projekty v oblasti mládeže musí být cíleny obecně na mladé lidi bez vazby na konkrétní úroveň vzdělávání, musí řešit obecné problémy jako zaměstnatelnost nebo začlenění. Mladí lidé také musí být zapojeni aktivně do všech fází projektu.

 

Lze se proti rozhodnutí o výběrovém řízení odvolat?

Ano, proti rozhodnutí o výběrovém řízení má předkladatel možnost se do 15 dní od doručení rozhodnutí odvolat, a to písemně na adrese Ombudsman, Dům zahraniční spolupráce, Na Poříčí 4, 110 00 Praha 1, nebo elektronicky na e-mailové adrese: ombudsman@dzs.cz. Za účelem podání odvolání doporučujeme vyplnit formulář žádosti o přezkoumání výsledků hodnotícího procesu v rámci programu Erasmus+, který naleznete ZDE.