Projekty spolupráce / Mládež

Mládež

Aktivita podporuje činnosti projektů nadnárodních iniciativ a vytváření strategických partnerství podporou rozvoje, přenosu a/nebo implementace inovativní praxe na organizační, místní, regionální, národní a evropské úrovni, a to prostřednictvím metod neformálního vzdělávání. Navazuje na předešlý program Mládež v akci (2007–2013).

Dokumenty a formuláře

Datum Název Typ Popis
1. 11. 2019 Vzor prezenční listiny – vzdělávací aktivity file Vzor prezenční listiny pro vzdělávací aktivity pro projekty KA2
1. 11. 2019 Vzr prezenční listiny – mezinárodní projektová setkání file Vzor prezenční listiny pro mezinárodní projektová setkání v rámci projektů KA2
1. 11. 2019 Vzor prezenční listiny – diseminační akce file Vzor prezenční listiny pro diseminační aktivity
11. 9. 2019 Souhrn nákladů a paušálů – pomocná tabulka file Pomocná tabulka pro kontrolu aktuálního čerpání rozpočtu ve schváleném projektu KA205 (v rámci Výzvy 2019) včetně uvedených možných přesunů v rozpočtu bez nutnosti dodatku.
11. 9. 2019 Timesheet pro rozpočtovou kategorii Mzdové náklady na tvorbu zásadních výstupů file Pomocná tabulka pro přehled rozpočtové kategorie Mzdové náklady na tvorbu zásadních výstupů – povinná příloha k závěrečné zprávě pro projekty KA205 schválené ve Výzvě 2019, které...
29. 5. 2019 Příloha IV grantové dohody pro KA2 pdf Příloha IV Platné sazby grantové dohody pro KA2 2019
29. 5. 2019 Příloha III grantové dohody 2019 pro KA2 pdf Příloha III Finanční a smluvní pravidla ke grantové dohodě pro KA2 2019.
29. 5. 2019 Všeobecné podmínky – Příloha I grantové dohody 2019 pdf Část I grantové dohody (Všeobecné podmínky) je určena pro realizátory schválených projektů strategických partnerství ve výzvě 2019.
23. 5. 2018 Příloha IV grantové dohody pro KA2 pdf Příloha IV Platné sazby grantové dohody pro KA2 2018
23. 5. 2018 Příloha III grantové dohody 2018 pro KA2 pdf Příloha III Finanční a smluvní pravidla ke grantové dohodě pro KA2 2018 (oficiální překlad od EK).