Projekty spolupráce / Mládež

Mládež

Aktivita podporuje činnosti projektů nadnárodních iniciativ a vytváření strategických partnerství podporou rozvoje, přenosu a/nebo implementace inovativní praxe na organizační, místní, regionální, národní a evropské úrovni, a to prostřednictvím metod neformálního vzdělávání. Navazuje na předešlý program Mládež v akci (2007–2013).

Dokumenty a formuláře

Datum Název Typ Popis
1. 9. 2020 AMONG OTHERS. Rozvoj interkulturní kompetence ve vzdělávání pdf Publikace k mezinárodnímu projektu Among Others Rozvoj interkulturní kompetence ve vzdělávání.
12. 7. 2020 Příloha V grantové dohody 2020 pro KA2 – Mandátní pověření file Příloha V (Mandátní pověření) je určena pro realizátory schválených projektů KA205 v rámci Výzvy 2020
12. 7. 2020 Příloha IV grantové dohody 2020 pro KA2 – Platné sazby file Příloha IV (Platné sazby) je určena pro realizátory schválených projektů KA205 v rámci Výzvy 2020
12. 7. 2020 Příloha III grantové dohody 2020 pro KA2 – Finanční a smluvní pravidla file Příloha III (Finanční a smluvní pravidla ke grantové dohodě) je určena pro realizátory schválených projektů KA205 v rámci Výzvy 2020
12. 7. 2020 Příloha I grantové dohody 2020 pro KA2 – Všeobecné podmínky file Část I grantové dohody (Všeobecné podmínky) je určena pro realizátory schválených projektů KA205 v rámci Výzvy 2020
1. 11. 2019 Vzor prezenční listiny – vzdělávací aktivity file Vzor prezenční listiny pro vzdělávací aktivity pro projekty KA2
1. 11. 2019 Vzr prezenční listiny – mezinárodní projektová setkání file Vzor prezenční listiny pro mezinárodní projektová setkání v rámci projektů KA2
1. 11. 2019 Vzor prezenční listiny – diseminační akce file Vzor prezenční listiny pro diseminační aktivity
11. 9. 2019 Souhrn nákladů a paušálů – pomocná tabulka file Pomocná tabulka pro kontrolu aktuálního čerpání rozpočtu ve schváleném projektu KA205 (v rámci Výzvy 2019) včetně uvedených možných přesunů v rozpočtu bez nutnosti dodatku.
11. 9. 2019 Timesheet pro rozpočtovou kategorii Mzdové náklady na tvorbu zásadních výstupů file Pomocná tabulka pro přehled rozpočtové kategorie Mzdové náklady na tvorbu zásadních výstupů – povinná příloha k závěrečné zprávě pro projekty KA205 schválené ve Výzvě 2019, které...