Projekty spolupráce / Mládež

Mládež

Aktivita podporuje činnosti projektů nadnárodních iniciativ a vytváření strategických partnerství podporou rozvoje, přenosu a/nebo implementace inovativní praxe na organizační, místní, regionální, národní a evropské úrovni, a to prostřednictvím metod neformálního vzdělávání. Navazuje na předešlý program Mládež v akci (2007–2013).

Dokumenty a formuláře

Datum Název Typ Popis
29. 5. 2019 Příloha IV grantové dohody pro KA2 pdf Příloha IV Platné sazby grantové dohody pro KA2 2019
29. 5. 2019 Příloha III grantové dohody 2019 pro KA2 pdf Příloha III Finanční a smluvní pravidla ke grantové dohodě pro KA2 2019.
29. 5. 2019 Všeobecné podmínky – Příloha I grantové dohody 2019 pdf Část I grantové dohody (Všeobecné podmínky) je určena pro realizátory schválených projektů strategických partnerství ve výzvě 2019.
23. 5. 2018 Příloha IV grantové dohody pro KA2 pdf Příloha IV Platné sazby grantové dohody pro KA2 2018
23. 5. 2018 Příloha III grantové dohody 2018 pro KA2 pdf Příloha III Finanční a smluvní pravidla ke grantové dohodě pro KA2 2018 (oficiální překlad od EK).
23. 5. 2018 Všeobecné podmínky – Příloha I grantové dohody 2018 pdf Část I grantové dohody (Všeobecné podmínky) je určena pro realizátory schválených projektů strategických partnerství ve výzvě 2018.
23. 5. 2018 Šablona pro mandátní pověření k žádosti výzvy 2018 file Povinná příloha k žádosti, kde jsou zahrnuty partnerské organizace.
22. 12. 2017 Příloha III – Finanční a smluvní pravidla – 2017 pdf Příloha III ke grantové smlouvě ke Klíčové akci 2, výzva 2017
8. 9. 2017 Formulář žádosti pro 3. kolo 2017 pdf Upozorňujeme na chybu ve výpočtu částky na doprovodné osoby v kategorii Mezinárodní vzdělávací aktivity. Chybný výpočet bude předmětem krácení v případě schválení žádosti.
27. 4. 2017 Všeobecné podmínky – Příloha I grantové smlouvy 2017 pdf Příloha I grantové smlouvy (Všeobecné podmínky) je určena pro realizátory schválených projektů Strategických partnerství ve Výzvě 2017. Jedná se o překlad dokumentu poskytnutého Evropskou komisí.