Tento web poskytuje informace k minulému období (2014-2020)

| Nové programové období najdete na webu DZS

Projekty spolupráce / Mládež

Mládež

Aktivita podporuje činnosti projektů nadnárodních iniciativ a vytváření strategických partnerství podporou rozvoje, přenosu a/nebo implementace inovativní praxe na organizační, místní, regionální, národní a evropské úrovni, a to prostřednictvím metod neformálního vzdělávání. Navazuje na předešlý program Mládež v akci (2007–2013).

Europe Goes Local 2020

 

Mezinárodní projekt Europe Goes Local (dále jen EGL) je projekt strategického partnerství 24 Národních agentur Erasmus+ Mládež a dalších důležitých institucí na evropské úrovni – např. SALTO YOUTH, Rady Evropy, Evropského fóra mládeže, které už v roce 2016 započali dlouhodobou spolupráci zaměřenou na zvýšení kvality práce s mládeží na lokální úrovni.

V roce 2019 se na základě výstupů slovenské pilotní fáze projektu EGL česká a slovenská Národní agentura rozhodly vytvořit spolupráci v rámci pokračováni projektu EGL pro rok 2020. Pod záštitou Národních agentur Erasmus+ Mládeže na Slovensku se sídlem v organizaci IUVENTA – Slovenský institut mládeže a v Česku se sídlem v Domě zahraniční spolupráce se v průběhu roku 2020 uskuteční několik mezinárodních vzdělávacích aktivit EGL.


Přihlášování na 2. fázi česko-slovenského školení projektu Europe Goes Local 2020 (26. - 28.3.2020) v Brně je možné zde.


Charta EGL 

Na podporu kvality lokální práce s mládeží byla v rámci projektu vytvořená Evropská charta lokální práce s mládeží, jejímž cílem je přispívat k rozvoji lokální práce s mládeží. Charta definuje kvalitativní kritéria, kterými by se práce s mládeží měla řídit, a jak by její jednotlivé aspekty měly vypadat. Charta představuje společnou evropsku platformu pro potřebný dialog o práci s mládeží. Charta ve více jazykových verzích je dostupná zde.

Video ze 3. evropského setkání Europe Goes Local (červen 2019, Brusel)

 

charta egl.PNG