Tento web poskytuje informace k minulému období (2014-2020)

| Nové programové období najdete na webu DZS

Projekty spolupráce / Mládež

Mládež

Aktivita podporuje činnosti projektů nadnárodních iniciativ a vytváření strategických partnerství podporou rozvoje, přenosu a/nebo implementace inovativní praxe na organizační, místní, regionální, národní a evropské úrovni, a to prostřednictvím metod neformálního vzdělávání. Navazuje na předešlý program Mládež v akci (2007–2013).

Informační webinář pro podpořené žadatele Erasmus+ mládež KA2

Dne 15. ledna 2021 se uskuteční informační webinář pro podpořené žadatele v programu Erasmus+ KA2 – strategická partnerstvív oblasti mládeže. Tento webinář se týká zejména projektů schválených ve 3. kole výzvy 2020. Mohou se však účastnit i řešitelé projektů schválených v kolech předcházejících. 

Program (10:00 13:00 hod): 

10:00 – 11:15   Představení projektů KA2, Finanční řízení projektu, dotazy

11:15 – 11:30    Přestávka

11:30 – 12:00    Projektový cyklus, Představení databáze Mobility Tool+ a Platformy pro šíření výsledků programu Erasmus+

12:00 – 12:30    Prostor pro dotazy a konzultace

 

Webinář proběhne prostřednictvím platformy Microsoft Teams. 

Pro bližší informacewebináři a pro přihlášení kontaktujte Lucii Rott Beneschovou (lucie.rott-beneschova@dzs.cz) nebo Ivu Ničovou (iva.nicova@dzs.cz). 

Začátek akce: 15. 1. 2021 10:00

Konec akce: 15. 1. 2021 13:00

Zpět na detail aktivity