Tento web poskytuje informace k minulému období (2014-2020)

| Nové programové období najdete na webu DZS

Extra výzva KA2 2020!

Publikováno: 27. 8. 2020

Evropská komise se jako odpověď na situaci kolem pandemie COVID-19  rozhodla do programu Výzvy 2020 zařadit extra výzvu pro strategická partnerství. Jedná se o Partnerství pro kreativitu v oblasti mládeže.

 

Rozlišujeme následující dva typy partnerství:

1. Strategická partnerství za účelem vzájemné výměny postupů a dobré praxe (alokace - 35 % z přiděleného rozpočtu KA2 pro oblast mládeže).

2. Strategická partnerství pro podporu a rozvoj inovací (alokace - 65 % z přiděleného rozpočtu KA2 pro oblast mládeže).

 

 

Cíle:

• Zapojit organizace z oblasti formálního, neformálního a informálního vzdělávání spolu s těmi z tvůrčího a kulturního sektoru
• Stimulovat evropské povědomí a posilovat lidi současných a budoucích generací být úspěšnými inovátory
• Posílit dovednosti a schopnosti podporující tvořivost, podporovat tvůrčí potenciál mládeže a přispět tak k obnově kulturních a tvůrčích odvětví
 

Jaké jsou cílové skupiny?

• Všechny typy organizací z jakékoli oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže, z jiných socioekonomických sektorů nebo průřezových organizací (místní a regionální orgány, centra pro uznávání a validaci kvalifikací, obchodní komory, obchodní organizace, poradenská střediska, kulturní organizace atd.)
 

Kdo se může zúčastnit strategického partnerství?

• Výzva je zaměřena na spolupráci mezi organizacemi z programových zemí
• Partneři i z partnerských zemí (pokud je přidaná hodnota)
• I přidružení partneři z veřejného nebo soukromého sektoru (nejsou příjemci financování, jasně popsáno jejich zapojení a úloha v projektu)
 
Termín pro předkládání žádostí je do 29. října 2020!
 
Více informací na plánovaném webináři.
V případě dotazů kontaktujte Ivu Ničovou (iva.nicova@dzs.cz) nebo Lucii Rott Beneschovou (lucie.rott-beneschova@dzs.cz)