Projekty spolupráce / Mládež

Mládež

Aktivita podporuje činnosti projektů nadnárodních iniciativ a vytváření strategických partnerství podporou rozvoje, přenosu a/nebo implementace inovativní praxe na organizační, místní, regionální, národní a evropské úrovni, a to prostřednictvím metod neformálního vzdělávání. Navazuje na předešlý program Mládež v akci (2007–2013).

KA2 extra výzva!

Evropská komise se jako odpověď na situaci kolem pandemie COVID-19  rozhodla do programu Výzvy 2020 zařadit extra výzvu pro strategická partnerství. Jedná se o Partnerství pro kreativitu v oblasti mládeže.

 

Cíle:

• Zapojit organizace z oblasti formálního, neformálního a informálního vzdělávání spolu s těmi z tvůrčího a kulturního sektoru
• Stimulovat evropské povědomí a posilovat lidi současných a budoucích generací být úspěšnými inovátory
• Posílit dovednosti a schopnosti podporující tvořivost, podporovat tvůrčí potenciál mládeže a přispět tak k obnově kulturních a tvůrčích odvětví
 

Více infocrmací neleznete zde nebo na plánovánem webináři.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na iva.nicova@dzs.cz nebo lucie.rott-beneschova@dzs.cz

Termín: 27. 8. 2020 10:26

Zpět na detail aktivity