Projekty spolupráce / Mládež

Mládež

Aktivita podporuje činnosti projektů nadnárodních iniciativ a vytváření strategických partnerství podporou rozvoje, přenosu a/nebo implementace inovativní praxe na organizační, místní, regionální, národní a evropské úrovni, a to prostřednictvím metod neformálního vzdělávání. Navazuje na předešlý program Mládež v akci (2007–2013).

Nadnárodní iniciativy

Co je to iniciativa?

Projekt iniciativy mládeže nabízí mladým lidem příležitost realizovat vlastní nápady z oblastí jako je umění a kultura, začleňování do společnosti, životní prostředí, zdravý životní styl, rozvoj venkova, média a komunikace i dalších oblastí.

Co je cílem?

Hodnota iniciativ mládeže nespočívá pouze v kvalitě výsledků projektu. Spíše a především tkví v bohatství procesů odehrávajících se v jeho průběhu, v učení.  Mladí lidé se zdokonalují v komunikaci, práci v mezinárodní skupině, seznamují se s odlišnými kulturami, vyvíjejí činnosti pro ostatní. Účast v těchto projektech pomáhá budovat sebedůvěru a dovednosti využitelné jak v budoucím osobním tak profesním životě.

Více informací o nadnárodních iniciativách včetně příkladů úspěšných projektů najdete v nové brožuře.

Požadovaná kritéria:

Způsobilé zúčastněné organizace:

Jakákoli veřejná nebo soukromá organizace, která sídlí v zemi programu nebo v kterékoliv partnerské zemi světa (viz Příručka k programu, část A, oddíl „způsobilé země“).

Takovou organizací může být například:

  • Nezisková / nevládní organizace, nebo
  • Neformální skupina mladých lidí (připomenutí: v případě neformální skupiny přebírá jeden ze členů skupiny roli zástupce a zodpovědnost za projekt a vyúčtování grantu).

Kdo může podat žádost:

Žádat může jakákoli zúčastněná organizace založená v zemi programu. Tato organizace podává žádost jménem všech zúčastněných organizací zapojených do projektu.

Počet organizací / skupin:

Minimálně dvě ze dvou různých zemí.

Doba trvání projektu:

6 měsíců  - 2 roky

Místo konání:

Aktivity musí probíhat v zemích organizací účastnících se projektu.

Financování:

Náklady na projekt: 

  • 500 eur pro koordinující organizaci / skupinu na měsíc
  • 250 eur pro partnerskou organizaci / skupinu na měsíc
  • Celkem max 2 750 na měsíc pro všechny partnery

Náklady na dopravu:  

  • 100 – 1 999 km 575 eur na účastníka a setkání
  • Nad 2 000 km 760 eur na účastníka a setkání
  • Podmínka: potřebu setkání a počet účastníků je třeba v grantové žádosti jasně zdůvodnit. Vzdálenost musí být vypočtena kalkulátorem Evropské komise.

Dále je možné z grantu financovat výstupy z projektu, aktivity na šíření výstupů, mimořádné náklady a další náklady spojené s účastníky se znevýhodněním. Podrobnosti najdete v příručce programem strana 101 – 107.