Předběžné výsledky 1. kola

Publikováno: 8. 4. 2020

1. kolo výzva 2020
Uzávěrka k 11. 2. 2020

Předběžné výsledky 1. kola: 

Všichni žadatelé budou o výsledku výběrového řízení písemně informováni v průběhu dubna. Schválení žadatelé zároveň obdrží instrukce k přípravě grantové dohody. Všichni žadatelé obdrží zpětnou vazbu od hodnotitelů. Žadatelé uvedení na seznamu náhradníků budou informováni o umístění v pořadníku.