COVID-19: Průběžně aktualizované informace k realizaci projektů

Publikováno: 21. 5. 2020

V souvislosti se šířením onemocnění COVID-19 způsobeným novým koronavirem SARS-CoV-2 dochází ke změnám v realizaci projektů finančně podpořených z programů Erasmus+ a Evropský sbor solidarity. Současně jsou přijímána v České republice i v zahraničí opatření, která ovlivňují realizaci projektů. Držitelé grantů se mohou ocitnout ve složitých situacích, proto Dům zahraniční spolupráce v roli národní agentury pro uvedené programy průběžně aktualizuje informace pro příjemce grantů. Souhrnné informace najdete pod odkazem https://www.naerasmusplus.cz/cz/o-programu/covid/.