Projekty spolupráce / Odborné vzdělávání

Odborné vzdělávání

Klíčová akce 2 (KA2 – strategická partnerství) umožňuje všem organizacím činným v odborném vzdělávání a přípravě spolupracovat na mezinárodních projektech, jejichž cílem je výměna zkušeností mezi partnery, zavádění inovativních postupů a zvyšování kvality vzdělávacího procesu.

FAQ

Kdo předkládá žádost o grant?

Zobrazit odpověď

Jaký je rozdíl mezi programovou a partnerskou zemí?

Zobrazit odpověď

Můžeme do projektu zapojit organizaci z partnerské (nikoliv programové) země?

Zobrazit odpověď

Může být zapojeno více organizací z jedné země do jednoho projektu?

Zobrazit odpověď

Kolik může podat 1 organizace projektů a v kolika projektech může být partnerem?

Zobrazit odpověď

Slyšela jsem, že se má žádost o grant vyplňovat v jazyce partnerství. To je nějaký stanovený jazyk? Třeba angličtina?

Zobrazit odpověď

Jaký je minimální počet partnerských organizací zapojených do projektu?

Zobrazit odpověď

Kde najdu cíle a priority programu Erasmus+ pro Klíčovou akci 2 Strategická partnerství?

Zobrazit odpověď

Jaké jsou typy rozpočtových kategorií pro projekty strategických partnerství?

Zobrazit odpověď

Jaké přesuny mezi rozpočtovými kategoriemi jsou možné?

Zobrazit odpověď