Projekty spolupráce / Odborné vzdělávání

Odborné vzdělávání

Klíčová akce 2 (KA2 – strategická partnerství) umožňuje všem organizacím činným v odborném vzdělávání a přípravě spolupracovat na mezinárodních projektech, jejichž cílem je výměna zkušeností mezi partnery, zavádění inovativních postupů a zvyšování kvality vzdělávacího procesu.

FAQ

Existuje nějaká doporučená doba (délka) projektového setkání?

Zobrazit odpověď

Je možné kombinovat náklady na tvorbu výstupu?

Zobrazit odpověď

Máme partnerskou organizaci v Bělorusku, můžeme ji do projektu zapojit?

Zobrazit odpověď

Mohou být do mzdových nákladů na zásadní výstupy zahrnuty také faktury?

Zobrazit odpověď

Může jedna organizace podat více žádostí v rámci jedné výzvy?

Zobrazit odpověď

Může se za podmínky zachování minimálně 3 organizací ze 3 zemí zapojit i více organizací z jedné země?

Zobrazit odpověď

Co pro nás znamená realizace „Strategického partnerství pro podporu a rozvoj inovací“?

Zobrazit odpověď

Co pro nás znamená realizace „Strategického partnerství za účelem vzájemné výměny osvědčených postupů“?

Zobrazit odpověď

Za jakých podmínek je možné realizovat vzdělávací aktivity účastníků projektu?

Zobrazit odpověď

Lze se proti rozhodnutí o výběrovém řízení odvolat?

Zobrazit odpověď