FAQ

30. 11. 2021

Jaké přesuny mezi rozpočtovými kategoriemi jsou možné?

Je možné přesunout až 20 % finančních prostředků přidělených na projektové řízení a organizace, mezinárodní projektová setkání, mzdové náklady na tvorbu zásadních výstupů, organizace diseminačních akcí, mezinárodní vzdělávací aktivity a mimořádné náklady převést do jakékoli jiné rozpočtové kategorie s výjimkou rozpočtových kategorií projektové řízení a organizace a mimořádné náklady;
Výše rozpočtové kategorie může být navýšena max. o 20 % schválené výše dle Přílohy II Grantové dohody.
Náklady na účastníky se specifickými potřebami lze navýšit bez omezení.