FAQ

30. 11. 2021

Můžeme do projektu zapojit organizaci z partnerské (nikoliv programové) země?

Projekty strategického partnerství Erasmus+ jsou určeny primárně pro spolupráci institucí (organizací) z programových zemí. Organizace z partnerských zemí se mohou projektu účastnit jako partneři za určitých podmínek: jejich účast musí přinést významnou přidanou hodnotu do projektu, zdůvodnění jejich zapojení musí být uvedeno v žádosti a je předmětem hodnocení. Pokud nebude splněna podmínka významné přidané hodnoty zapojení organizace z partnerské země, bude projekt jako celek zamítnut.