FAQ

30. 11. 2021

Jaké jsou typy rozpočtových kategorií pro projekty strategických partnerství?

1) Projektové řízení a organizace
2) Mezinárodní projektová setkání
3) Mzdové náklady na tvorbu zásadních výstupů
4) Organizace diseminačních akcí
5) Mimořádné náklady
6) Náklady na účastníky se specifickými potřebami
7) Mezinárodní vzdělávací aktivity
     7a) Cestovní náklady
     7b) Pobytové náklady
     7c) Jazyková příprava