FAQ

30. 11. 2021

Kolik může podat 1 organizace projektů a v kolika projektech může být partnerem?

Organizace může být partnerem i koordinátorem v libovolném množství projektů, ale projekty musí být tematicky odlišné. Je také potřeba vzít v potaz schopnost organizace všechny projekty zrealizovat a případně dofinancovat.