Tento web poskytuje informace k minulému období (2014-2020)

| Nové programové období najdete na webu DZS

Projekty spolupráce / Odborné vzdělávání

Odborné vzdělávání

Klíčová akce 2 (KA2 – strategická partnerství) umožňuje všem organizacím činným v odborném vzdělávání a přípravě spolupracovat na mezinárodních projektech, jejichž cílem je výměna zkušeností mezi partnery, zavádění inovativních postupů a zvyšování kvality vzdělávacího procesu.

Metodický seminář pro předkladatele žádostí o grant - mimořádná výzva 2020

Dne 15.9.2020 od 13:30 hodin pořádá Dům zahraniční spolupráce  seminář pro budoucí žadatele o grant v rámci akce Strategická partnerství v odborném vzdělávání.

Metodický seminář se týká mimořádné podzimní výzvy, kterou sa Evropská komise rozhodla vyhlásit v reakci na pandemii koronaviru. Hlásit se do ní mohou instituce, které chtějí finančně podpořit projekt v rámci Klíčové akce 2 Strategické partnerství v oblasti: partnerství pro připravenost na digitální vzdělávání.

Obsah semináře:
• Představení mimořádné výzvy (žádost KA226)
• Elektronická žádost a pravidla pro předkládání
• Finanční pravidla

Registrační formulář a předběžný program semináře naleznete níže.

*Registrací beru na vědomí, že uvedené osobní údaje jsou ze strany DZS zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), což je ze strany DZS specifikováno v Zásadách zpracování osobních údajů a relevantních Oznámení o zpracování osobních údajů dostupných na webových stránkách DZS.

Místo konání:

Dům zahraniční spolupráce
Na Poříčí 1035/4
110 00 Praha 1

Začátek akce: 15. 9. 2020 13:30

Konec akce: 15. 9. 2020 16:00

Kapacita: 20

Ke stažení

Program.pdf PDF 01.09.2020 239289 B
Předkládání žádostí.pptx 21.09.2020 3715999 B
2020_ERA+_FINANCE_call2.pptx 21.09.2020 1859755 B
Web_formulář_žádosti.pptx 21.09.2020 13073361 B

Zpět na detail aktivity