Projekty spolupráce / Odborné vzdělávání

Odborné vzdělávání

Klíčová akce 2 (KA2 – strategická partnerství) umožňuje všem organizacím činným v odborném vzdělávání a přípravě spolupracovat na mezinárodních projektech, jejichž cílem je výměna zkušeností mezi partnery, zavádění inovativních postupů a zvyšování kvality vzdělávacího procesu.

Metodický seminář zaměřený na přípravu a podávání žádostí KA202 - Olomouc

Dne 23. 1. 2020 od 10:00 pořádají Dům zahraniční spolupráce a Krajský úřad Olomouckého kraje seminář pro budoucí žadatele o grant v rámci  akce Strategická partnerství v odborném vzdělávání (KA202).

Seminář se uskuteční v budově Krajského úřadu Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, zasedací místnost č. 320

Prezence účastníků bude probíhat od 9:30 hodin.

Obsah semináře:

•    Pravidla pro předkládání žádostí

•    Webová žádost - obsah a způsob vyplňování

•    Finanční pravidla

Registrací berete na vědomí, že uvedené osobní údaje jsou ze strany DZS zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), což je ze strany DZS specifikováno v Zásadách zpracování osobních údajů a relevantních Oznámeních o zpracování osobních údajů dostupných na webových stránkách DZS.

 

Zde si můžete stáhnout prezentace, které budou na semináři používány.

Začátek akce: 23. 1. 2020 10:00

Konec akce: 23. 1. 2020 15:30

Ke stažení

Program.pdf PDF 08.01.2020 252058 B

Zpět na detail aktivity