Projekty spolupráce / Odborné vzdělávání

Odborné vzdělávání

Klíčová akce 2 (KA2 – strategická partnerství) umožňuje všem organizacím činným v odborném vzdělávání a přípravě spolupracovat na mezinárodních projektech, jejichž cílem je výměna zkušeností mezi partnery, zavádění inovativních postupů a zvyšování kvality vzdělávacího procesu.

Monitorovací setkání příjemců grantů KA2 z programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava

Cílem monitorovacího setkání je poskytnout informace příjemcům grantu k předkládání závěrečných a průběžných zpráv, kontrola průběhu projektů, vzájemné sdílení zkušeností a šíření příkladů dobré praxe.

 

Seminář se uskuteční v budově DZS.

Prezence účatníků bude probíhat od 10:30.

Více informací naleznete v přiloženém programu.

 

Registrací beru na vědomí, že uvedené osobní údaje jsou ze strany DZS zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), což je ze strany DZS specifikováno v Zásadách zpracování osobních údajů a relevantních Oznámení o zpracování osobních údajů dostupných na webových stránkách DZS.

 

Tento seminář je určen výhradně pozvaným účastníkům, koordinátorům a finančním manažerům projektů schválených ve výzvě 2018.

 

 

Začátek akce: 7. 6. 2019 11:00

Konec akce: 7. 6. 2019 16:30

Ke stažení

Program - Monitorovací setkání KA2.pdf PDF 06.05.2019 202209 B

Zpět na detail aktivity