Projekty spolupráce / Odborné vzdělávání

Odborné vzdělávání

Klíčová akce 2 (KA2 – strategická partnerství) umožňuje všem organizacím činným v odborném vzdělávání a přípravě spolupracovat na mezinárodních projektech, jejichž cílem je výměna zkušeností mezi partnery, zavádění inovativních postupů a zvyšování kvality vzdělávacího procesu.

Termín pro předkládání žádostí KA2 - Výzva 2019

Strategická partnerství v odborném vzdělávání

Žádosti se předkládají on line nejpozději do 12:00 bruselského času.

Termín: 21. 3. 2019 12:00

Zpět na detail aktivity