Projekty spolupráce / Odborné vzdělávání

Odborné vzdělávání

Klíčová akce 2 (KA2 – strategická partnerství) umožňuje všem organizacím činným v odborném vzdělávání a přípravě spolupracovat na mezinárodních projektech, jejichž cílem je výměna zkušeností mezi partnery, zavádění inovativních postupů a zvyšování kvality vzdělávacího procesu.

Termín pro předkládání žádostí KA226 - mimořádná výzva 2020

V reakci na pandemii koronaviru se Evropská komise rozhodla vyhlásit v letošním roce mimořádnou podzimní výzvu. Hlásit se do ní mohou instituce, které chtějí finančně podpořit projekt v rámci Klíčové akce 2 Strategické partnerství v oblasti: partnerství pro připravenost na digitální vzdělávání.

Žádosti se předkládají online nejpozději do 12:00 bruselského času. Více informací najdete zde.

Termín: 29. 10. 2020 12:00

Zpět na detail aktivity