Projekty spolupráce / Odborné vzdělávání

Odborné vzdělávání

Klíčová akce 2 (KA2 – strategická partnerství) umožňuje všem organizacím činným v odborném vzdělávání a přípravě spolupracovat na mezinárodních projektech, jejichž cílem je výměna zkušeností mezi partnery, zavádění inovativních postupů a zvyšování kvality vzdělávacího procesu.

Výzva 2017

Datum Název Typ Popis
1. 9. 2017 Seznam schválených projektů v rámci Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava KA2 ve Výzvě 2017 pdf Zde naleznete seznam strategických partnerství schválených v rámci programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava.
13. 1. 2017 Timetable of activities file Časové rozvržení aktivit – povinná příloha žádosti.
13. 1. 2017 Představení programu pdf Úvodní prezentace ze semináře pro budoucí předkladatele žádostí o grant, obecné představení programu Erasmus+
13. 1. 2017 Registrace organizace pdf Prezentace ze semináře pro budoucí předkladatele žádostí o grant, registrace organizace na Portálu účastníka, získání čísla PIC
13. 1. 2017 Finanční pravidla pdf Prezentace se semináře pro budoucí předkladatele žádostí o grant, finanční pravidla
13. 1. 2017 Pravidla pro předkládání žádosti pdf Prezentace se semináře pro budoucí předkladatele žádostí o grant
27. 12. 2016 Předkládání žádosti krok za krokem pdf Příručka pro předkládání žádostí (od registrace organizace v účastnickém portálu po odeslání žádosti).
27. 12. 2016 EU Login pdf Příručka k ověření e-mailu prostřednictvím ověřovací služby EU Login. (Nahradila systém ECAS, pokud již máte Váš e-mail zaregistrovaný, Vaše přístupy zůstávají v platnosti.)
27. 12. 2016 URF manual pdf Příručka k práci s Portálem účastníka a k získání čísla PIC.
27. 12. 2016 Technical Guidelines pdf Příručka k práci s formulářem žádosti.