Tento web poskytuje informace k minulému období (2014-2020)

| Nové programové období najdete na webu DZS

Projekty spolupráce / Odborné vzdělávání

Odborné vzdělávání

Klíčová akce 2 (KA2 – strategická partnerství) umožňuje všem organizacím činným v odborném vzdělávání a přípravě spolupracovat na mezinárodních projektech, jejichž cílem je výměna zkušeností mezi partnery, zavádění inovativních postupů a zvyšování kvality vzdělávacího procesu.

Dokumenty Euroučni

Datum Název Typ Popis
24. 8. 2021 2022-Přihláška Euroučni-školy file Pokud jste škola a chcete nominovat jednoho nebo více svých žáků do Sítě Euroučňů, využijte tuto přihlášku.
24. 8. 2021 Leták pro školy pdf
24. 8. 2021 Leták pro jednotlivce pdf
24. 8. 2021 2022-Přihláška Euroučni-jednotlivci file Pokud se chcete zapojit do Sítě Euroučňů samostatně, využijte tuto přihlášku.