Projekty spolupráce / Odborné vzdělávání

Odborné vzdělávání

Klíčová akce 2 (KA2 – strategická partnerství) umožňuje všem organizacím činným v odborném vzdělávání a přípravě spolupracovat na mezinárodních projektech, jejichž cílem je výměna zkušeností mezi partnery, zavádění inovativních postupů a zvyšování kvality vzdělávacího procesu.

Výzva 2018

Datum Název Typ Popis
2. 2. 2018 Finanční pravidla file Prezentace ze semináře pro předkladatele žádostí.
26. 1. 2018 Pravidla pro předkládání žádostí file Prezentace ze semináře pro předkladatele žádostí.
26. 1. 2018 Registrace organizace pdf Prezentace ze semináře pro předkladatele žádostí – návod jak získat číslo PIC, které je nezbytnou podmínkou pro zapojení organizace do projektu.
26. 1. 2018 Erasmus+ pdf Úvodní prezentace ze semináře pro předkladatele žádostí shrnující základní informace o programu Erasmus+ a Klíčové akci 2.
5. 1. 2018 URF manual pdf Příručka k práci s Portálem účastníka a k získání čísla PIC.
5. 1. 2018 EU Login pdf Příručka k ověření e-mailu prostřednictvím ověřovací služby EU Login. (Nahradila systém ECAS, pokud již máte Váš e-mail zaregistrovaný, Vaše přístupy zůstávají v platnosti.)
27. 10. 2017 Tabulka aktivit file Tabulka aktivit – povinná příloha žádosti