Tento web poskytuje informace k minulému období (2014-2020)

| Nové programové období najdete na webu DZS

Projekty spolupráce / Odborné vzdělávání

Odborné vzdělávání

Klíčová akce 2 (KA2 – strategická partnerství) umožňuje všem organizacím činným v odborném vzdělávání a přípravě spolupracovat na mezinárodních projektech, jejichž cílem je výměna zkušeností mezi partnery, zavádění inovativních postupů a zvyšování kvality vzdělávacího procesu.

Výzva 2019

Datum Název Typ Popis
14. 1. 2019 Dopad pdf V přiloženém souboru naleznete odkazy na nástroje vytvořené některými národními agenturami, které vám mohou pomoci při stanovování a popisu dopadu vašich projektů.    
11. 1. 2019 Application Process – webforms pdf Příručka pro práci s webovým formulářem žádosti.
11. 1. 2019 Erasmus+ pdf Úvodní prezentace ze semináře pro předkladatele žádostí shrnující základní informace o programu Erasmus+ a Klíčové akci 2.
11. 1. 2019 Registrace organizace pdf Prezentace ze semináře pro předkladatele žádostí – návod jak získat číslo PIC, které je nezbytnou podmínkou pro zapojení organizace do projektu.
11. 1. 2019 Pravidla pro předkládání žádostí pdf Prezentace ze semináře pro předkladatele žádostí.
11. 1. 2019 Finance pdf Prezentace ze semináře pro předkladatele žádostí.
11. 1. 2019 Žádost pdf Prezentace ze semináře pro předkladatele žádostí. Stručná informace k technickým aspektům žádosti.