Výzva 2018 - Výsledky výběrového řízení programu Erasmus+, Klíčová akce 2 – Strategická partnerství v odborném vzdělávání

Publikováno: 4. 7. 2018

 

  

Výsledky výběrového řízení programu Erasmus+, Klíčová akce 2 – Strategická partnerství v odborném vzdělávání naleznete v níže uvedených dokumentech: 

 1)  Strategická partnerství podporující inovace

 2)  Strategická partnerství podporující výměnu dobré praxe

 Všichni žadatelé budou o výsledku schvalovací procedury informováni doporučeným dopisem.


Ke stažení

KA202_Strategická partnerství podporující inovace.pdf PDF 04.07.2018 70593 B
KA202_Strategická partnerství podporující výměnu dobré praxe.pdf PDF 04.07.2018 65078 B