Tento web poskytuje informace k minulému období (2014-2020)

| Nové programové období najdete na webu DZS

Projekty spolupráce / Odborné vzdělávání

Odborné vzdělávání

Klíčová akce 2 (KA2 – strategická partnerství) umožňuje všem organizacím činným v odborném vzdělávání a přípravě spolupracovat na mezinárodních projektech, jejichž cílem je výměna zkušeností mezi partnery, zavádění inovativních postupů a zvyšování kvality vzdělávacího procesu.

Výzva 2020

Datum Název Typ Popis
8. 1. 2020 Erasmus+ pdf Úvodní prezentace z metodického semináře pro předkladatele žádostí, shrnující základní informace o programu Erasmus+ a Klíčové akci 2.
8. 1. 2020 Registrace organizace pdf Prezentace z metodického semináře pro předkladatele žádostí. Návod jak získat OID, jedinečný identifikátor organizace, který je nezbytnou podmínkou pro zapojení organizace do programu Erasmus+.
8. 1. 2020 Pravidla pro předkládání žádostí pdf Prezentace ze semináře pro předkladatele žádostí.
8. 1. 2020 Finance pdf Prezentace ze semináře pro předkladatele žádostí.
8. 1. 2020 Žádost pdf Stručná informace o technických aspektech předkládání žádosti.
8. 1. 2020 Časový plán aktivit file Pomůcka pro přehledné rozvržení plánovaných projektových aktivit.
8. 1. 2020 Plán projektu file Pomůcka pro plánování a správu rozpočtu projektu.