Výzva k předkládání žádostí v rámci centralizované aktivity KA3 - Podpora reformy politiky

Publikováno: 1. 11. 2017

Společné kvalifikace v odborném vzdělávání a přípravě

Všeobecným cílem této výzvy je na jedné straně zvýšit zaměstnatelnost mladých lidí a přispět k rozvoji vysoce způsobilé,
kvalifikované a mobilní pracovní síly, která by měla být přínosem i pro podniky, a na druhé straně podpořit společný
rozvoj odborného vzdělávání a přípravy v Evropě a celkově posílit jejich kvalitu, relevantnost a atraktivitu.

Žádosti musí být předloženy nejpozději 31. ledna 2018 do 12:00 hod. (poledne bruselského času).

Znění této výzvy, finanční podmínky a další informace nalezntete na stránkách Evropské komise ZDE.