Projekty spolupráce / Školní vzdělávání (MŠ, ZŠ, SŠ)

Školní vzdělávání (MŠ, ZŠ, SŠ)

Mateřské, základní a střední školy mohou v rámci Klíčové akce 2 (KA2) pro školský sektor získávat granty pro realizaci strategických partnerství. Do těchto partnerství mohou nově vstupovat i další organizace navázané na školní vzdělávání, zachována zůstává i specifická podoba projektů regionální spolupráce.

Výzva 2019 - dokumenty

Zde naleznete veškeré dokumenty, příručky a formuláře, které Vám pomohou při podání žádosti o grant.

 

Formulář žádosti: https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-applications/ - sekce Opportunities - School Education

 

Často kladené otázky (odkaz na stránky Evropské komise)

Příručka k programu Erasmus+ pro Výzvu 2019 - popis všech aktivit včetně podmínek pro získání grantu. Příručka je na daném odkazu dostupná v angličtině i češtině.

Příručka pro dlouhodobou mobilitu žáků. - povinná příručka pro všechny žadatele, kteří plánují v rámci projektu dlouhodobé mobility

Příručka pro získání účtu EU Login - v anglickém jazyce

Kalkulátor vzdálenostíhttp://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en

 

REGISTRACE ORGANIZACE V ÚČASTNICKÉM PORTÁLU (URF): 

Odkaz: http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/home.html

Příručka pro registraci na "Participant portal" ("URF Guide") - v anglickém jazyce

Do Účastnického portálu je potřeba nahrát následující dokumenty (tyto dokumenty nahrává každá škola sama za sebe): 

1) dokument Právní subjekt (formulář si, prosím, stáhněte v českém jazyce a vyplňujte ho také v českém jazyce včetně diakritiky)

(http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal_entities_en.cfm);

2) scan zřizovací listiny, která je povinnou přílohou formuláře Právní subjekt;

3) dokument Finanční identifikace (formulář si, prosím, stáhněte v českém jazyce a vyplňujte ho také v českém jazyce včetně diakritiky)

(http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/financial_id/financial_id_en.cfm)

Na formulář je nutné doplnit razítko a podpis z banky. Místo razítka banky lze do URF nahrát scan aktuálního výpisu z účtu z Vaší banky, na kterém bude vidět název Vaší instituce, číslo účtu, IBAN a název banky.

 

 

Partnerství škol - draft vzorových otázek z Výzvy 2018, které byly součástí žádosti o projekt v rámci tohoto typu partnerství

 

Povinné přílohy žádosti o grant:

  • Čestné prohlášení statutárního zástupce žádající organizace (Declaration of Honour) - ke stažení v žádosti o grant
  • Mandátní pověření uzavírané s partnerskou organizací (Template of the mandate) - relevantní pouze pro Strategická partnerství různých institucí s tématem školního vzdělávání (ke stažení v žádosti o grant)