Tento web poskytuje informace k minulému období (2014-2020)

| Nové programové období najdete na webu DZS

Projekty spolupráce / Školní vzdělávání (MŠ, ZŠ, SŠ)

Školní vzdělávání (MŠ, ZŠ, SŠ)

Mateřské, základní a střední školy mohou v rámci Klíčové akce 2 (KA2) pro školský sektor získávat granty pro realizaci strategických partnerství. Do těchto partnerství mohou nově vstupovat i další organizace navázané na školní vzdělávání, zachována zůstává i specifická podoba projektů regionální spolupráce.

Výzva 2020 - dokumenty

Zde naleznete veškeré dokumenty, příručky a formuláře, které Vám pomohou při podání žádosti o grant.

 

Formulář žádosti: https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-applications/ - sekce Opportunities - School Education

 • Partnerství škol - School Exchange Partnerships (KA229)
 • Partnerství různých institucí v oblasti školního vzdělávání - Strategic Partnerships for School Education (KA201)

Povinné přílohy žádosti o grant:

 • Čestné prohlášení statutárního zástupce žádající organizace (Declaration of Honour) - ke stažení v žádosti o grant
 • Mandátní pověření uzavírané s partnerskou organizací (Template of the mandate) - relevantní pouze pro Strategická partnerství různých institucí s tématem školního vzdělávání (ke stažení v žádosti o grant) 

 

Školy, které chtějí žádat o projekt Partnerství škol, mohou požádat o zaslání nahrávky webinářů, které obsahují základní informace o tomto typu projektů a dále informace týkající se vyplňování projektové žádosti. V případě Vašeho zájmu o tuto nahrávku pište prosím na adresu klara.vaclavikova@dzs.czDo e-mailu vždy uveďte také název Vaší školy.

 

Příručka k programu Erasmus+ pro Výzvu 2020 - popis všech aktivit včetně podmínek pro získání grantu. Příručka je na daném odkazu dostupná v angličtině i češtině.

Příručka pro dlouhodobou mobilitu žáků - povinná příručka pro všechny žadatele, kteří plánují v rámci projektu dlouhodobé mobility. Před odjezdem žáků na dlouhodobou mobilitu je potřeba absolvovat povinné školení organizované Domem zahraniční spolupráce.

Příručka pro získání účtu EU Login - v anglickém jazyce

Kalkulátor vzdálenostíhttp://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en

 

Registrace organizace na PORTÁLE PROGRAMU ERASMUS+ A EVROPSKÉHO SBORU SOLIDARITY

Odkazhttps://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/organisation-registration/screen/home

 • Organizace, které již byly zaregistrovány v původním Účastnickém portále a obdržely PIC kód, se NEMUSÍ v novém systému podruhé registrovat - údaje byly automaticky převedeny a byl jim vygenerován nový identifikátor - ID organizace (Organisation ID/OID). Nové ID organizace lze nalézt na Portále - při vyhledávání lze v pokročilém hledání ("Advanced Search") hledat dle původního PIC kódu.
 • Organizace, které se ještě programu Erasmus+ a/nebo Evropského sboru solidarity neúčastnily, se před podáním grantové žádosti musí zaregistrovat na Portále programu Erasmus+ a Evropského sboru solidarity.
 • Registrovaní v Portálu musí být nejen koordinátoři projektů, ale také všechny zapojené partnerské organizace (jejich OID bude vyžadováno při vyplňování žádosti).

Pokyny pro registraci organizace na Portále/v Systému pro registraci organizací (Organisation Registration system)

Do Portálu je potřeba nahrát následující dokumenty (tyto dokumenty nahrává každá organizace sama za sebe): 

 1. dokument Právní subjekt (formulář si, prosím, stáhněte v českém jazyce a vyplňujte ho také v českém jazyce včetně diakritiky)
  (https://ec.europa.eu/info/publications/legal-entities_en); 
 2. scan dokumentu potvrzujícího zřízení organizace (zřizovací listina/výpis z obchodního rejstříku/zakládací listina apod.), který je povinnou přílohou formuláře Právní subjekt;
 3. dokument Finanční identifikace (formulář si, prosím, stáhněte v českém jazyce a vyplňujte ho také v českém jazyce včetně diakritiky)
  (https://ec.europa.eu/info/publications/financial-identification_en)
  Na formulář je nutné doplnit razítko a podpis z banky. Místo razítka banky lze na Portál nahrát scan aktuálního výpisu z účtu z Vaší banky, na kterém bude vidět název Vaší instituce, číslo účtu, IBAN a název banky.