Projekty spolupráce / Školní vzdělávání (MŠ, ZŠ, SŠ)

Školní vzdělávání (MŠ, ZŠ, SŠ)

Mateřské, základní a střední školy mohou v rámci Klíčové akce 2 (KA2) pro školský sektor získávat granty pro realizaci strategických partnerství. Do těchto partnerství mohou nově vstupovat i další organizace navázané na školní vzdělávání, zachována zůstává i specifická podoba projektů regionální spolupráce.

Dokumenty a formuláře

Datum Název Typ Popis
30. 9. 2020 Výzva 2020 KA229 – Přílohy grantové dohody file Příloha I – Všeob.podmínky, Příloha III - Fin. a smluv. pravidla, Příloha IV – Sazby. Příloha II je přímo součástí dohody a není součástí tohoto souboru.
30. 9. 2020 Výzva 2020 KA201 – Přílohy grantové dohody file Příloha I – Všeob.podmínky, Příloha III - Fin. a smluv. pravidla, Příloha IV – Sazby. Příloha II je přímo součástí dohody a není součástí tohoto souboru. Příloha V je součástí...
20. 12. 2017 2017 Pečeť kvality Erasmus+ školní vzdělávání 2017 pdf Pečeť kvality Erasmus+ školní vzdělávání 2017 - Brožura představuje nejlepší projekty roku 2017.
27. 12. 2016 2016 Pečeť kvality Erasmus+ školní vzdělávání pdf Pečeť kvality Erasmus+ školní vzdělávání 2016 - Brožura představuje nejlepší projekty roku 2016.
30. 12. 2015 2015 Pečeť kvality Comenius pdf Pečeť kvality Comenius 2015 – Brožura představuje nejlepší projekty roku 2015.
30. 12. 2014 2014 Pečeť kvality Comenius pdf Pečeť kvality Comenius 2014 - - Brožura představuje nejlepší projekty roku 2014.