Erasmus in Schools

Publikováno: 6. 9. 2019

Chcete, aby si žáci procvičili cizí jazyky, poznali jiné kultury a rozšířili si obzory? Lákalo by vás oživit výuku nevšedním způsobem? Zapojte se do projektu Erasmus in Schools!

Erasmus in Schools je projektem studentské organizace Erasmus Student Network (ESN) pod záštitou programu Erasmus+. Prostřednictvím projektu se mohou žáci školek a škol potkat se zahraničními studenty VŠ. Zahraniční studenti zavítají k vám do školy a žákům představí kulturu, zvyky, tradiční jídla, hudbu své země, či se zapojí do výuky.

Více informací v letáku