Projekty spolupráce / Školní vzdělávání (MŠ, ZŠ, SŠ)

Školní vzdělávání (MŠ, ZŠ, SŠ)

Mateřské, základní a střední školy mohou v rámci Klíčové akce 2 (KA2) pro školský sektor získávat granty pro realizaci strategických partnerství. Do těchto partnerství mohou nově vstupovat i další organizace navázané na školní vzdělávání, zachována zůstává i specifická podoba projektů regionální spolupráce.

FAQ

Jaká jsou pravidla financování čistě školních partnerství? 

Zobrazit odpověď

Slyšela jsem, že se má žádost o grant vyplňovat v jazyce partnerství. To je nějaký stanovený jazyk? Třeba angličtina?

Zobrazit odpověď

Kde najdu cíle a priority programu Erasmus+ pro Klíčovou akci 2 Strategická partnerství?

Zobrazit odpověď

Může jedna organizace podat více žádostí v rámci jedné výzvy? 

Zobrazit odpověď

Může se za podmínky zachování minimálně 3 organizací ze 3 zemí zapojit i více organizací z jedné země?

Zobrazit odpověď

Co pro nás znamená realizace „Strategického partnerství pro podporu a rozvoj inovací“? 

Zobrazit odpověď

Platí, že vycestovat mohou i děti z MŠ a 1. stupně ZŠ?

Zobrazit odpověď

  Lze spojit mobilitu žáků– práce na projektu a mobilita učitelů – školení?

Zobrazit odpověď

Je nějak omezený počet žáků, kteří mohou vyjet na mezinárodní vzdělávací aktivity?

Zobrazit odpověď

Můžeme jako škola žádat o finanční příspěvek na tvorbu zásadních výstupů?

Zobrazit odpověď