Projekty spolupráce / Školní vzdělávání (MŠ, ZŠ, SŠ)

Školní vzdělávání (MŠ, ZŠ, SŠ)

Mateřské, základní a střední školy mohou v rámci Klíčové akce 2 (KA2) pro školský sektor získávat granty pro realizaci strategických partnerství. Do těchto partnerství mohou nově vstupovat i další organizace navázané na školní vzdělávání, zachována zůstává i specifická podoba projektů regionální spolupráce.

FAQ

Může škola koordinovat/se zapojit do Strategického partnerství pro podporu a rozvoj inovací? 

Zobrazit odpověď

Co pro nás znamená realizace „Strategického partnerství za účelem vzájemné výměny postupů a dobré praxe“? 

Zobrazit odpověď

Můžeme znát kritéria, na jejichž základě bude žádost hodnocena?

Zobrazit odpověď

Z jaké rozpočtové kategorie je možné hradit kurzové ztráty, které vzniknou v souvislosti s projektem?

Zobrazit odpověď

Lze zjistit, jaká je podpora ze strany EK pro projekty spolupráce v oblasti školního vzdělávání?

Zobrazit odpověď

Je možné kombinovat náklady na tvorbu výstupu?

Zobrazit odpověď

Lze se proti rozhodnutí o výběrovém řízení odvolat?

Zobrazit odpověď

Kolik může podat 1 organizace projektů a v kolika projektech může být partnerem? 

Zobrazit odpověď

Máme partnerskou organizaci v Bělorusku, můžeme ji do projektu zapojit?

Zobrazit odpověď

Můžeme do projektu zapojit organizaci z partnerské (nikoliv programové) země? 

Zobrazit odpověď