Projekty spolupráce / Školní vzdělávání (MŠ, ZŠ, SŠ)

Školní vzdělávání (MŠ, ZŠ, SŠ)

Mateřské, základní a střední školy mohou v rámci Klíčové akce 2 (KA2) pro školský sektor získávat granty pro realizaci strategických partnerství. Do těchto partnerství mohou nově vstupovat i další organizace navázané na školní vzdělávání, zachována zůstává i specifická podoba projektů regionální spolupráce.

Hledání partnerů

Hledání partnerských organizací do projektů spolupráce:

  • vlastní kontakty na zahraniční školy/instituce;
  • využití kontaktů rodičů, místních a regionálních úřadů, exportních firem, sponzorů, partnerských měst apod.;
  • School Education Gateway: http://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/index.htm
  • pouze pro školy: eTwinning: http://www.etwinning.net/ (po přihlášení jít na Pracovní plochu/Vyhledat účastníky eTwinningu) - oficiální fórum pro vyhledávání partnerských škol;