Informační kampaň Výzva 2020 – Partnerství škol

Publikováno: 21. 11. 2019

Dům zahraniční spolupráce pořádá informační semináře, webináře a konzultace pro budoucí žadatele o projekty Partnerství škol v rámci programu Erasmus+ školní vzdělávání - Klíčová akce 2 ve Výzvě 2020.

Veškeré aktuální informace k Výzvě 2020 naleznete na úvodní stránce v šedém rámečku "Výzva 2020" a dále na záložce Výzva 2020.

Cílem informační kampaně je seznámit žadatele s veškerými důležitými informacemi spojenými s obsahem projektu – tedy jak by měl projekt vypadat, co by měl obsahovat, jaké aktivity a mobility je možné realizovat a na co si při plánování projektů dát pozor.

Vzhledem k tomu, že ve Výzvě 2020 nedošlo k zásadním obsahovým změnám v porovnání s Výzvami 2018 a 2019, jsou všechny informační semináře a webináře primárně určeny pro organizace, které mají zájem se nově zapojit do programu Erasmus+ a budou zde prezentovány veškeré základní informace o projektech Partnerství škol. Novinky ve Výzvě 2020 budou vždy prezentovány také v úvodu seminářů a webinářů k vyplňování žádosti.

Nově zapojeným organizacím doporučujeme účast na obou typech školení. Účast zkušených žadatelů na informačních seminářích a webinářích ponecháváme na jejich zvážení.

Obsah seminářů a webinářů bude totožný, můžete si tedy vybrat pouze ten termín, který Vám více vyhovuje. V případě webinářů (online seminářů) obdrží všichni zaregistrovaní účastnci odkaz pro připojení den před konáním webináře.

V tuto chvíli již nejsou plánována žádná školení. V případě dotazů či problémů při podávání žádosti se můžete obracet na adresy marketa.betkova@dzs.cz, klara.vaclavikova@dzs.cz a pavla.novakova@dzs.cz.

Instituce oprávněné žádat o grant v rámci projektů Partnertví škol mohou požádat o zaslání nahrávky webinářů, které obsahují základní informace o tomto typu projektů a dále informace týkající se vyplňování projektové žádosti. V případě Vašeho zájmu o tuto nahrávku pište prosím na adresu klara.vaclavikova@dzs.czDo e-mailu vždy uveďte také název Vaší instituce.

Od 4. března 2020 až do termínu podání žádostí KA229 (24. 3. 2020) budou každou středu od 14:00 do 16:00 probíhat on-line konzultace. Cílem těchto konzultací je poradit žadatelům o grant s případnými dotazy a problémy, na které narazí v průběhu přípravy žádostí.

 

On-line žádost naleznete zde: https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-applications/ - sekce Opportunities - School Education a následně:

     - School Exchange Partnerships (KA229)

Po kliknutí na "Apply" se otevře formulář žádosti. Při opakovaném přihlášení je potřeba kliknout na záložku "My Application" a zde se zobrazí rozpracované žádosti. 

V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte Ing. Pavlu Novákovou (pavla.novakova@dzs.cz).