Informační kampaň Výzva 2020 – Strategická partnerství různých i neškolních institucí

Publikováno: 20. 11. 2019

Dům zahraniční spolupráce pořádá informační semináře, webináře a konzultace pro budoucí žadatele o projekty Strategických partnerství různých i neškolních institucí v rámci programu Erasmus+ školní vzdělávání - Klíčová akce 2 ve Výzvě 2020.

Veškeré aktuální informace k Výzvě 2020 naleznete na úvodní stránce v šedém rámečku "Výzva 2020" a dále na záložce Výzva 2020.

Cílem informační kampaně je seznámit žadatele s veškerými důležitými informacemi spojenými s obsahem projektu – tedy jak by měl projekt vypadat, co by měl obsahovat, jaké aktivity a mobility je možné realizovat a na co si při plánování projektů dát pozor.

Vzhledem k tomu, že ve Výzvě 2020 nedošlo k zásadním obsahovým změnám v porovnání s Výzvami 2018 a 2019, jsou všechny informační semináře a webináře primárně určeny pro organizace, které mají zájem se nově zapojit do programu Erasmus+ a budou zde prezentovány veškeré základní informace o projektech Strategických partnerství. Novinky ve Výzvě 2020 budou vždy prezentovány také v úvodu seminářů a webinářů k vyplňování žádosti.

Nově zapojeným organizacím doporučujeme účast na obou typech školení. Účast zkušených žadatelů na informačních seminářích a webinářích ponecháváme na jejich zvážení.

Obsah seminářů a webinářů bude totožný, můžete si tedy vybrat pouze ten termín, který Vám více vyhovuje. V případě webinářů (online seminářů) obdrží všichni zaregistrovaní účastnci odkaz pro připojení v den konání webináře.

V tuto chvíli jsou plánována následující školení:

    • 13. 2. 2020, 14:00-16:30 – webinář k vyplňování žádosti - registrace uzavřena, v případě zájmu pište na e-mail lucie.munchova@dzs.cz

 

POZOR ZMĚNA

Od Výzvy 2019 se již nepodává žádost o grant prostřednictvím tzv. interaktivního PDF, ale prostřednictvím online žádosti, tzv. eForm.

 

On-line žádost naleznete zde: https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-applications/ - sekce Opportunities - School Education a následně:

     - Partnerství různých institucí v oblasti školního vzdělávání - Strategic Partnerships for School Education (KA201)

Po kliknutí na "Apply" se otevře formulář žádosti. Při opakovaném přihlášení je potřeba kliknout na záložku "My Application" a zde se zobrazí rozpracované žádosti. 

 

V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte Lucii Münchovou (lucie.munchova@dzs.cz).