Projekty spolupráce / Školní vzdělávání (MŠ, ZŠ, SŠ)

Školní vzdělávání (MŠ, ZŠ, SŠ)

Mateřské, základní a střední školy mohou v rámci Klíčové akce 2 (KA2) pro školský sektor získávat granty pro realizaci strategických partnerství. Do těchto partnerství mohou nově vstupovat i další organizace navázané na školní vzdělávání, zachována zůstává i specifická podoba projektů regionální spolupráce.

Kontakty

Mgr. Markéta Beťková Oddělení mobilit a projektů ve školním vzdělávání

E-mail:
marketabetkovadzscz
Telefon:
+420 221 850 303

Ing. Lenka Henebergová vedoucí sekce školního, odborného vzdělávání a mládeže

E-mail:
lenkahenebergovadzscz
Telefon:
+420 221 850 108

Ing. Dominika Masopustová Oddělení mobilit a projektů ve školním vzdělávání

E-mail:
dominikamasopustovadzscz
Telefon:
+420 221 850 310

Mgr. Lucie Münchová vedoucí oddělení mobilit a projektů ve školním vzdělávání

E-mail:
luciemunchovadzscz
Telefon:
+420 221 850 301

Ing. Pavla Nováková Oddělení mobilit a projektů ve školním vzdělávání

E-mail:
pavlanovakovadzscz
Telefon:
+420 221 850 304

Mgr. Pavla Šabatková vedoucí odboru školního vzdělávání

E-mail:
pavlasabatkovadzscz
Telefon:
+420 221 850 300

Bc. Jana Votrubová Oddělení mobilit a projektů ve školním vzdělávání

E-mail:
janavotrubovadzscz
Telefon:
+420 221 850 305