NOVÝ SYSTÉM PRO REGISTRACI ORGANIZACÍ

Publikováno: 22. 10. 2019

Dne 22. října 2019 Evropská komise spouští NOVÝ SYSTÉM PRO REGISTRACI ORGANIZACÍ, který nahradí původní Účastnický portál (URF). 

Tento systém je určen pro všechny organizace, které se chtějí účastnit programu Erasmus+ a/nebo Evropského sboru solidarity a je dostupný na Portále programu Erasmus+ a Evropského sboru solidarity.

Organizace, které jsou již zaregistrovány v původním Účastnickém portále a obdržely identifikátor (PIC kód), se nemusí v novém systému podruhé registrovat, údaje budou automaticky převedeny a bude jim vygenerován nový identifikátor, který nahradí původně přidělené číslo PIC.

Organizace, které se ještě programu Erasmus+ a/nebo Evropského sboru solidarity neúčastnily, se před podáním grantové žádosti (od Výzvy 2020) musí zaregistrovat na Portále programu Erasmus+ a Evropského sboru solidarity.

 

Více informací zde