PŘEDBĚŽNÉ výsledky výběrového řízení KA2 - Výzva 2020

Publikováno: 21. 7. 2020

PŘEDBĚŽNÉ výsledky výběrového řízení Erasmus+ školní vzdělávání - Klíčová akce 2 - Strategická partnerství ve Výzvě 2020 naleznete níže.

Projekty jsou rozdělené dle typu podaného projektu - tedy Strategická parterství různých institucí s tématem školního vzdělávání (KA201) a Partnerství škol (KA229).

Upozorňujeme, že se jedná o předběžné výsledky na národní úrovni.

Podmínkou pro celkové schválení partnerství je dokončení schvalovacího procesu na celoevropské úrovni, potvrzení ze strany Evropské komise a také úspěšná validace všech partnerských institucí uvedených v žádosti o grant.

Zveřejnění finálních výsledků předpokládáme v průběhu srpna. Po zveřejnění těchto finálních výsledků bude také zveřejněno konkrétní pořadí projektů na pozici náhradníků.

Následně budou všichni žadatelé o výsledku výběrového řízení informováni doporučeným dopisem, odeslaným na adresu statutárního zástupce organizace. V tomto dopise bude uvedeno slovní hodnocení projektu. V případě schválených žádostí bude v dopise uvedena také celková výše přiděleného grantu (nemusí odpovídat celkové výši požadovaného grantu) a v případě neschválených žádostí bude uveden konkrétní důvod zamítnutí.

České školy, které se zapojily do projektu jako partneři v některé z ostatních zemí programu Erasmus+, obdrží výsledky výběrového řízení od své koordinátorské školy.


Ke stažení

2020_KA2_predbezne_vysledky.pdf PDF 20.07.2020 62817 B